De Pannevogel slider

 

ziekmelden

U kunt uw kind telefonisch ziekmelden van 8.00 tot 8.30 uur via het telefoonnummer 0575 - 451 357. Wij vragen u om alternatieve telefoonnummers door te geven aan de groepsleerkrachten, zodat wij u of een ander in geval van nood goed kunnen bereiken.

Wanneer u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), moet dit via een speciaal formulier worden aangevraagd (via de directie.) Wij hanteren de (zeer strenge) regels van de leerplichtambtenaar. Deze kunt u terugvinden in de schoolgids. Hierin staat ook hoe we omgaan met verlof voor buitenschoolse ondersteuning onder schooltijd.

 

Kijk voor meer info onder het kopje Leerplicht en schoolverlof.