De Pannevogel slider

 

Eén van de uitgangspunten van De Pannevogel is dat kinderen met plezier bij ons komen om te leren, te werken en elkaar te ontmoeten. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig, waar iedereen zich aan moet en kan houden. Hiervoor hebben we vijf regels opgesteld, waarbij we de inbreng van leerlingen, ouders en het team over de afgelopen periode hebben gebruikt:

 

lieveheersbeestje 1

Ik zorg ervoor dat het op school veilig is

Ik behandel anderen zoals ikzelf behandeld wil worden

Ik zorg ervoor dat iedereen op school kan leren en werken

Ik waardeer mezelf en de ander

Ik ga zorgvuldig om met de materialen en de omgeving

 

 

 

 

 

 

 

logo gelukskofferIn de groepen worden deze regels met de kinderen vertaald naar gedrag in de klas en in de school. Vanuit de verschillende scholen zijn er allerlei materialen beschikbaar om te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. In de groepen 5 t/m 8 werken met de lessenserie van de Gelukskoffer. Tijdens deze lessen leren de kinderen elkaar beter kennen en leren ze hoe ze de eigen beleving van geluk kunnen beïnvloeden. Meer hierover kan je lezen op www.gelukskoffer.nl

Pestprotocol

Op de Pannevogel doen we er alles aan om pesten te voorkomen. We weten echter dat dit overal kan voorkomen en willen in dat geval adequaat en eenduidig handelen. Het Pestprotocol heeft als doel dat voor iedereen duidelijk is welke stappen we ondernemen in het geval we met pesten te maken krijgen. Lees meer

Gedragscode social media

De Pannevogel heeft samen met de MR een gedragscode social media vastgesteld, waarin we afspraken maken om verantwoord om te gaan met sociale media. Deze code geldt voor alle aan de school verbonden leerlingen, ouders en personeelsleden. Lees meer

 

IMG 7974

IMG 7975