De Pannevogel slider

 

Dit schooljaar hebben we de volgende vakanties en vrije dagen:

 14 september  kermis Steenderen
 01 oktober  studiedag en kermis Baak
 22 oktober t/m 26 oktober  herfstvakantie
 21 november  studiedag (kinderen vrij)
 24 december t/m 7 januari  kerstvakantie 
 25 februari t/m 4 maart  voorjaarsvakantie + studiedag (kinderen vrij)
 19 april t/m 22 april  vrij i.v.m. pasen
 29 april t/m 3 mei  meivakantie
 29 mei t/m 31 mei  studiedag (kinderen vrij) + hemelvaart
 10 juni t/m 14 juni  pinkstervakantie
 22 juli t/m 30 augustus  zomervakantie