De Pannevogel slider

 

Op De Pannevogel neemt de medezeggenschapsraad (MR)                                             
een belangrijke positie in. De raad bestaat uit zes personen.                                  

Drie ouders:

  • Emmeke Gosselink (voorzitter)
  • Sandra Faay (secretaris)
  • Jolanda Garsen (penningmeester)

En drie teamleden:

  • Klaas Leutscher
  • DaniĆ«lle Dammers
  • Sandy Wopereis

Daniƫlle is ook onze afgevaardigde voor de GMR.

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ook kan de MR ongevraagd advies geven aan de directie. Ons uitgangspunt is dat we samen staan voor de kwaliteit van het onderwijs op De Pannevogel. Ook met de MR werken we vanuit de kernwaarden van PRO8: vakmanschap, vertrouwen, autonomie, flexibiliteit, transparantie en verbinding.

De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

*  25 september van 20.00 uur tot 22.00 uur

* 14 november van 16.00 uur tot 18.00 uur

*  12 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur

*   9 april van 17.30 uur tot 20.00 uur

*  23 juni van 16.30 uur tot 19.00 uur

*   8 juli van 19.00 uur tot 21.30 uur

MR vergaderingen zijn in principe, afhankelijk van de agenda, openbaar. Vooraf aanmelden voor het bijwonen van een vergadering is gewenst. 

De MR heeft een jaarplan en een jaarverslag.

Jaarverslag 2017/2018

Jaarplan 2018/2019

De MR is te bereiken via het emailadres mr.de-pannevogel@pro8.nu