De Pannevogel slider

 

IMG 7952

Op De Pannevogel neemt de medezeggenschapsraad (MR)
een belangrijke positie in. De raad bestaat uit zes personen.

Drie ouders:

  • Emmeke Gosselink (voorzitter)
  • Vivienne van Breugel (secretaris)
  • Jolanda Garsen (penningmeester)

En drie teamleden:

  • Klaas Leutscher
  • DaniĆ«lle Dammers
  • Sandy Wopereis

Vivienne is ook onze afgevaardigde voor de GMR

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ook kan de MR ongevraagd advies geven aan de directie. Ons uitgangspunt is dat we samen staan voor de kwaliteit van het onderwijs op De Pannevogel. Ook met de MR werken we vanuit de kernwaarden van PRO8: vakmanschap, vertrouwen, autonomie, flexibiliteit, transparantie en verbinding.

De MR heeft een jaarplan en een jaarverslag.

De MR is te bereiken via het emailadres mr.de-pannevogel@pro8.nu